Fasadrenovering i Skåne

Söderåsens Mur & Kakel omhändertar allt Inom fasadrenovering runt om i Skåne. Behöver du en mindre renovering så som tvätt, putsning, reparation av skador eller ommålning av befintlig fasad har vi rätt expertis. Dessutom har vi en stor erfarenhet av att ersätta den gamla fasaden med en ny. Vi genomför helt enkelt hela processen från granskning, planering till genomförande av er fasadrenovering i Skåne.

Med ett stort engagemang, flexibilitet samt korta och snabba beslutsvägar är inget för stort eller för litet för oss – oavsett vad det gäller inom fasadrenovering. Varje år hjälper vi såväl företag som privatpersoner med renovering av fasader i Skåne. Tillsammans med dig och våra experter finner vi den renovering som krävs för ditt behov.

Varför du behöver en fasadrenovering

En vanlig situation är att många väntar för länge med sin fasadrenovering. Detta kan bero på att en fasad kan lura ögat för en icke-professionell och visa ett bättre skick än vad de i själva verket har. På så sätt är det bra att anlita en expert för att få en korrekt bedömning av din fasad. Fasadens egenskaper är att skydda husets väggar mot fukt, som annars kan riskera att tränga in i väggarna och orsaka skador, samt ge ett vackert yttre. Tror du att din fasad behöver renoveras eller en upprustning? Kontakta Söderåsens Mur & Kakel så gör vi en bedömning av din fasad.

Enstegstätade fasader till tvåstegstätad fasad

Vi utför även byten av enstegstätade fasader till tvåstegstätad fasad. Skillnaden mellan enstegstätade fasader och tvåstegstätade fasader är just att de fasader som är tvåstegstätade ger ett bättre skydd mot fukt. En tvåstegstätad fasad är uppbyggd av isolering, vindskiva samt en så kallad luftspalt. Genom att använda sig av tvåstegstätande fasader motverkar du fuktproblem samt mögel och röta i fasaden. Vi river den gamla fasaden och besiktigar objektet när du vill ha ett nytt, luftat system med luftspalt i putsen.

Bygglov kan krävas vid fasadrenovering

Vid byte av husets färg och fasadmaterial eller generellt där nya saker och förändringar behövs göras kan bygglov krävas.

Kontakta oss för fasadrenovering i Skåne

Kontakta oss för experter inom fasadrenovering i Skåne. Vi kommer gärna ut till dig för att göra en bedömning av din fasad. Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt platsbesök genom att fylla i formuläret på kontaktsidan eller ring till oss.